Sotea pitkin ja poikin

Kuntavaaliehdokkaat - Politiikka - 04.06.2021

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen liittyy paljon kysymyksiä, huolia, pelkojakin. Tähän mennessä yleisimpiin esille nousseisiin kysymyksiin on koottu vastauksia ja taustaa liitteenä olevaan muistioon. Sisältö on pitkälti valtiosihteeri Maria Kaisa Aulan käsialaa.

Kysymykset ja vastaukset löytyvät täältä.

Voit tutustua sote-uudistukseen tarkemmin STM:n sivuilla www.soteuudistus.fi . Sieltä löytyvät myös maakunta- ja kuntakohtaiset laskelmat, jotka perustuvat tämän kevään tietoihin. Lopulliset luvut määräytyvät vuoden 2022 keväällä vuoden 2021 tilinpäätösten pohjalta.